caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Enviament de materials

1. Els articles i materials per a publicar s’han de fer arribar a aquesta adreça postal: Revista Arqueologia y Territorio Medieval. Àrea d’Història Medieval. Departament de Patrimoni Històric. Edifici D-2, Universitat de Jaén. Campus de Las Lagunillas, s/n, 23071, Jaén.

2. El document s’enviarà en CD-ROM o DVD i caldrà incloure-hi els arxius de text i imatges. El text s’enviarà preferentment en format Word o RTF, en un únic document o arxiu. Si no és així s’indicarà en un full a banda el nom de cada document i l’ordre de concatenació. Les imatges es remetran en format TIFF o JPG. Aquestes hauran de tenir una resolució mínima de 300 ppp (punts per polzada) i una mida de 15 cm de costat major, amb el menor proporcional. En l’etiqueta s'indicarà el títol del treball, els autors i el programa usat.

3. En cas que el text no tingui imatges o que en tingui poques, es podrà remetre per correu electrònic a vsalvati@ujaen.es.

4. En tots els casos, juntament amb el format electrònic o de manera paral·lela es remetrà una còpia impresa completa a la redacció de la revista.

5. Al document s’haurà d'’ajuntar una pàgina amb les dades personals i professionals de l’autor o autors, la seva afiliació institucional i professional, adreçes professional i personal completes, adreça electrònica i altres informacions de contacte. La Direcció de la revista mantindrà correspondència sobre el text amb el primer signant, llevat que en aquest full els autors en designein un altre entre ells.

6. Els treballs hauran de ser inèdits i no estar aprovats per a ser publicats, ni haver estat enviats simultàniament a altres revistes, ni remesos per a ser difosos en altres mitjans (revistes electròniques, pàgines web, etc.), cosa que els autors faran constar expressament. En casos concrets, el Consell Editorial podrà autoritzar excepcions a aquesta norma.

7. Només es tornaran els originals si ho sol·licita expressament l’autor.


Estili i estructura

Notes

Bibliografía

Figures i làmines

Proves

Tornar à iniciAvis legalContacte