caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Política editorial

1. La revista Arqueología y Territorio Medieval està dedicada a la història i l’arqueologia de les societats medievals europees i mediterrànies en les seves diferents formes políticosocials, econòmiques, religioses, culturals, etc. entre els segles V i XV, i dóna també entrada a les seves prolongacions en l'edat moderna.

2. Té periodicitat anual, i apareix l'últim trimestre de l'any. S'estructura en seccions fixes dedicades a la recerca, varia, i ressenyes. La revista pot incloure actes de col·loquis o reunions científiques a proposta dels seus organitzadors i en les condicions que estableixi el Consell Editorial.

3. Es podran presentar treballs a qualsevol de les seccions de la revista. En principi, l'extensió del text i la documentació que l’acompanyi és lliure, però el Consell Editorial podrà proposar a l'autor limitacions o reduccions en casos concrets.

4. La revista acceptarà treballs en els idiomes oficials parlats en l'estat espanyol, a més de francès, anglès, italià i portuguès.

5. Seguint el model d’altres publicacions internacionals, transcorregut un any des de l’aparició en paper d’un número de la revista, aquest serà penjat a la seva pàgina web. Les modalitats d’accés als textos a pàgina completa, seran establerts per la Universitat de Jaén, entitat editora de la revista, i la Junta Editorial de la publicació.

 

Història de la revistaTornar à iniciAvis legalContacte