caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Enviament de materials

Estili i estructura

Notes

Bibliografía

Figures i làmines

Proves

Les proves s'enviaran als autors perquè les corregeixin, preferiblement per correu electrònic, en format PDF. Els autors hauran de retornar el text corregit de la mateixa manera usant el sistema «afegir notes» o en paper, per correu postal. Llevat d’excepcions justificades, les correccions s’hauran de limitar a errors ortogràfics o tipogràfics. En el cas que s'hagi detectat un nombre excessiu d’errors en les primeres proves, la Direcció Tècnica podrà remetre unes segones proves. Aquestes hauran de servir als autors per a verificar que s'hi han introduït totes les correccions assenyalades en les primeres. No s’hauran de fer noves correccions, llevat de les tipogràfiques imputables a la redacció.

Tornar à iniciAvis legalContacte