caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Enviament de materials

Estili i estructura

Notes

Bibliografía

1. Les referències bibliogràfiques del text es faran segons aquest sistema: cognom de l'’autor o autors en majúscules, seguit d’una coma i de l’any de publicació, tot entre parèntesis. Si es vol fer referència a alguna cosa en concret, després de l'any es posaran dos punts i les pàgines (pàg./pp), figures (fig./fs) o làmines (Iàm./lms) corresponents. Quan se citi més d'’una publicació del mateix autor en el mateix any, s'’afegiran lletres minúscules en ordre alfabètic a continuació de l’any. Els articles amb més de tres autors se citaran en el text amb el cognom del primer i l'expressió et alii en cursiva. En la relació bibliogràfica al final de l’article es ressenyaran tots els autors.

2. La bibliografia anirà a continuació del text i de les notes, ordenada alfabèticament, d'’acord amb aquests normes:

El cognom de l'’autor anirà al principi (sense tabular), en majúscules, seguit del nom en minúscula (excepte la inicial); quan hi hagi més d’un autor se separaran per un punt i coma. A continuació anirà l'any d'edició entre parèntesis seguit de dos punts. Si encara no s’ha publicat, en comptes de l'any s'indicarà (en premsa).

En el cas dels llibres, el títol anirà en cursiva, seguit d'’un punt.

En el dels articles, el títol s'escriurà entre cometes i després d'una coma anirà el nom de la revista, congrés o llibre col·lectiu, en cursiva seguit d'’un punt. A continuació apareixeran el número i el volum, separats per una coma i seguits d'un punt.

En els dos casos, a continuació figuraran les referències a la ciutat d'’edició, editorial i, en els articles, les pàgines, en aquest ordre i separades per comes.

Les obres col·lectives se citaran per l'expressió «DIVERSOS AUTORS», seguida de l’any d'edició entre parèntesis, i la resta, com els casos anteriors.

Els catàlegs d’exposicions, sense autor, se citaran pel nom de la ciutat on han tingut lloc, seguit igualment de l'any en què es va fer, entre parèntesis.

En el cas de les referències a publicacions electròniques es farà seguint aquest ordre: autor, data, títol, (tot igual que en els casos anteriors), tipus de suport (en línia, disquet, dvd, etc.), localitat, editor, (en cas de suport en línia s'afegirà: data de la consulta i accés disponible en www), ISBN.


Figures i làmines

Proves

Tornar à iniciAvis legalContacte