caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Enviament de materials

Estili i estructura

Notes

1. Les cites textuals a fonts escrites o a altres autors incloses en el text (no en les notes) que sobrepassien les quatre línies d'’extensió aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents dels del cos principal.

2. Les notes es referiran sempre a aclariments al text, no a citacionses bibliogràfiques, que es faran com s'indica més endavant (art. 7.4).

3. Les notes s’agruparan al final del document, numerades correlativament, sense que s'utilitzein en cap cas els sistemes especials d’anotació del programa informàtic utilitzat. El número dins del text es posarà amb caràcter normal entre parèntesis.


Bibliografía

Figures i làmines

Proves

Tornar à iniciAvis legalContacte